D1426 - NPN - 1500V - 3.5A - 50W View larger

D1426 - NPN - 1500V - 3.5A - 50W

Hàng tháo máy

NPN TRIPLE DIFFUSED
2SD1426 ` PLANAR SILICON TRANSISTOR

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : min 8
Ic max (A) : 3.5A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 1500V
Vce : 8V max
Tên gọi khác : 2SD1426

10 000 ₫ tax incl.

D1426 - NPN - 1500V - 3.5A - 50W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE min 8
Ic max (A) 3.5A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 1500V
Vce 8V max
Tên gọi khác 2SD1426

COLOR TV HORIZONTAL OUTPUT
APPLICATIONS(Damper Diode BUILT IN)

! High Collector-Base Voltage(VCBO=1500V) 2-16D3A
! High Speed Switching

Viết nhận xét

SP tương tự