D1556 - NPN - 1500V - 6A - 50W (2SD1556) View larger

D1556 - NPN - 1500V - 6A - 50W (2SD1556)

Hàng tháo máy

COLOR TV HORIZONTAL OUTPUT APPLICATIONS(Damper Diode BUILT IN)

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : min 8
Ic max (A) : 6A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 1500V
Vce : 5V max.
fT (Mhz) : 3MHz typ.
Tên gọi khác : 2SD1556

8 000 ₫ tax incl.

D1556 - NPN - 1500V - 6A - 50W (2SD1556) DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE min 8
Ic max (A) 6A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 1500V
Vce 5V max.
fT (Mhz) 3MHz typ.
Tên gọi khác 2SD1556

DESCRIPTION ·
·With TO-3P(H)IS package
·Built-in damper diode
·High voltage ,high speed
·Low collector saturation voltage

APPLICATIONS
·For color TV horizontal output applications

Viết nhận xét

SP tương tự