D1876 - 1500V - 3A - 50W NPN

Mới 100%

Color TV horizontal deflection output

Color display horizontal defllection output

High speed (tf = 100ns)

High breakdown voltage (Vcbo 1500V)

High reliabilit (adoption of HVP process)

On-chip damper diode

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 3-8
fT (Mhz) : 100ns
Tên gọi khác : 2SD1876

6 000 ₫ tax incl.

D1876 - 1500V - 3A - 50W NPN DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 3-8
fT (Mhz) 100ns
Tên gọi khác 2SD1876

Viết nhận xét

SP tương tự