D2348 - 1500V - 8A - 50W

Hàng tháo máy

HORIZONAL DEFLECTION OUTPUT FOR HIGH RESOLUTION DISPLAY, COLOR TV

High Speed Switching Applications

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 6 - 14
fT (Mhz) : 3 MHz typ.
Tên gọi khác : 2SD2348

8 500 ₫ tax incl.

D2348 - 1500V - 8A - 50W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 6 - 14
fT (Mhz) 3 MHz typ.
Tên gọi khác 2SD2348

Viết nhận xét

SP tương tự