D2586 - 1500V - 5A - 50W - NPN

Hàng tháo máy

  • High speed. ·
  • High breakdown voltage (VCBO=1500V). ·
  • High reliability (Adoption of HVP process). ·
  • Adoption of MBIT process. ·
  • Buld in damper type
  • Collector metal Fin is fully covered with mold resin

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 4.4 - 28
fT (Mhz) : 2.5 MHz typ.
Tên gọi khác : 2SD2586

8 500 ₫ tax incl.

D2586 - 1500V - 5A - 50W - NPN DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 4.4 - 28
fT (Mhz) 2.5 MHz typ.
Tên gọi khác 2SD2586

Viết nhận xét

SP tương tự