D2624 - 1500V - 6A - 60W - NPN View larger

D2624 - 1500V - 6A - 60W - NPN

Hàng tháo máy

  • High speed.
  • High breakdown voltage(VCBO=1500V).
  • High reliability(Adoption of HVP process).
  • Adoption of MBIT process.
  • On-chip damper diode.

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 5 - 8
Tên gọi khác : 2SD2624

8 500 ₫ tax incl.

D2624 - 1500V - 6A - 60W - NPN DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 5 - 8
Tên gọi khác 2SD2624

Viết nhận xét

SP tương tự