D2499 - 1500V - 6A - 50W

Hàng tháo máy

DESCRIPTION

·With TO-3P(H)IS package

·High voltage;high speed

·Low saturation voltage

·Bult-in damper diode

APPLICATIONS

·Horizontal deflection output for color TV

Thuộc tính

Family : NPN
Công suất tối đa : 50w
Package (Kiểu) : TO-220
hFE : 5-25
Ic max (A) : 6a
Ucbo max (V) : 1500v
Uceo max(V) : 600V
Vce : 5V
fT (Mhz) : 2MHz
Tên gọi khác : 2SD2499

4 500 ₫ tax incl.

D2499 - 1500V - 6A - 50W DATASHEET

Family NPN
Công suất tối đa 50w
Package (Kiểu) TO-220
hFE 5-25
Ic max (A) 6a
Ucbo max (V) 1500v
Uceo max(V) 600V
Vce 5V
fT (Mhz) 2MHz
Tên gọi khác 2SD2499

Viết nhận xét

SP tương tự