Tính Ct Rt Rd cho bo dao động SG3525

Nhập 3 giá trị để nhận giá trị còn lại

Công thức tính tần số cho bộ dao động SG3525:

Lưu ý: đối với các mạch đẩy kéo kiểu puss – pull có điểm giữa thì thì tần số = 1/2 giá trị tính được

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

6 + 1 =