Reduced price! D1405 - NPN - 50V - 3A - 25W View larger

D1405 - NPN - 50V - 3A - 25W

Hàng tháo máy

Audio frequency power amplifier applications

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Công suất tối đa : 25W
Package (Kiểu) : TO-220
hFE : 200-1200
Ic max (A) : 3A
Ucbo max (V) : 50V
Uceo max(V) : 50V
Vce : 7V
fT (Mhz) : 5MHz (typ.)
Tên gọi khác : 2SD1405

1 000 ₫ tax incl.

1 500 ₫ tax incl.

-500 ₫

D1405 - NPN - 50V - 3A - 25W DATASHEET

Family NPN
Công suất tối đa 25W
Package (Kiểu) TO-220
hFE 200-1200
Ic max (A) 3A
Ucbo max (V) 50V
Uceo max(V) 50V
Vce 7V
fT (Mhz) 5MHz (typ.)
Tên gọi khác 2SD1405

High DC Curent Gain of 200 - 1200 at Vce = 5V, Ic = 0,5A;
Low Vce(sat) of 1,0V (max) at Ic = 1A, Ib = 0,02A
Collector Power dissipation of 25W at Tc = 25 oC

Viết nhận xét

SP tương tự