Reduced price! A1227 - PNP - 140V - 12A - 120W View larger

C2987 - NPN - 140V - 12A - 120W

Hàng tháo máy

Silicon NPN Power Transistors 2SC2987

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Công suất tối đa : 120W
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 60-320
Ic max (A) : 12A
Ucbo max (V) : 140V
Uceo max(V) : 140V
Vce : 1,5V
fT (Mhz) : 50MHz typ.
Cặp tương ứng : 2SA1227/2SC2987
Tên gọi khác : 2SC2987

13 100 ₫ tax incl.

26 200 ₫ tax incl.

C2987 - NPN - 140V - 12A - 120W DATASHEET

Family NPN
Công suất tối đa 120W
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 60-320
Ic max (A) 12A
Ucbo max (V) 140V
Uceo max(V) 140V
Vce 1,5V
fT (Mhz) 50MHz typ.
Cặp tương ứng 2SA1227/2SC2987
Tên gọi khác 2SC2987

DESCRIPTION ·

·With TO-3PFa package

·Complement to type 2SA1227

·High power dissipation

APPLICATIONS

·For use in audio frequency power amplifier applications

1-2-3 = B - C - E

Viết nhận xét

SP tương tự