Reduced price! C3927 - NPN - 900V - 10A - 120W View larger

C3927 - NPN - 900V - 10A - 120W

Hàng tháo máy

Sò nguồn xung chịu điện áp cao

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 10-28
Ic max (A) : 10A
Ucbo max (V) : 900V
Uceo max(V) : 550V
Vce : 7V
fT (Mhz) : 6MHz typ.
Tên gọi khác : 2SC3927

13 000 ₫ tax incl.

15 000 ₫ tax incl.

-2 000 ₫

C3927 - NPN - 900V - 10A - 120W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 10-28
Ic max (A) 10A
Ucbo max (V) 900V
Uceo max(V) 550V
Vce 7V
fT (Mhz) 6MHz typ.
Tên gọi khác 2SC3927

DESCRIPTION
·With TO-3PN package
·High voltage switching transistor
APPLICATIONS
·For switching regulator and general purpose applications

Viết nhận xét

SP tương tự