B688 - TO-3P - 120V - 80W View larger

B688 - PNP - 120V - 8A - 80W

Hàng tháo máy

Được thiết kế để sử dụng các ứng dụng khuếch đại và switching

More details

Thuộc tính

Family : PNP
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : 80-160
Ic max (A) : 8A
Ucbo max (V) : 120V
Uceo max(V) : 120V
Vce : 5V
fT (Mhz) : 10MHz
Cặp tương ứng : B688/D718
Tên gọi khác : 2SB688

8 000 ₫ tax incl.

B688 - PNP - 120V - 8A - 80W DATASHEET

Family PNP
Package (Kiểu) TO-3P
hFE 80-160
Ic max (A) 8A
Ucbo max (V) 120V
Uceo max(V) 120V
Vce 5V
fT (Mhz) 10MHz
Cặp tương ứng B688/D718
Tên gọi khác 2SB688

Làm khuếch đại 45-50W

Viết nhận xét

SP tương tự