Bộ tính thông số op-amp

Công thức mạch khuếch đại đảo : Op-Amp (âm ly thuật toán)  là xương sống của thiết bị điện tử Analog . âm ly thuật toán là một linh kiện điện tử được ghép nối với DC để khuếch đại Điện áp từ đầu vào vi sai bằng cách sử dụng phản hồi điện trở. Op-Amps phổ biến vì tính linh hoạt của nó vì chúng có thể được cấu hình theo nhiều cách và có thể được sử dụng trong các khía cạnh khác nhau. Một mạch op-amp bao gồm một số biến như bandwidth, trở kháng đầu vào và đầu ra, biên độ lợi, v.v. Các loại op-amp khác nhau có các thông số kỹ thuật khác nhau tùy thuộc vào các biến đó. Có rất nhiều op-amp có sẵn trong các mạch tích hợp (IC) khác nhau, một số ic op-amp có hai hoặc nhiều op-amp trong một package duy nhất. LM358, LM741, LM386 là một số IC Op-amp thường được sử dụng.

Ký hiệu Op-Amp

Op-amp có hai chân đầu vào vi sai và một chân đầu ra cùng với các chân nguồn. Hai chân đầu vào vi sai đó là chân đảo hoặc chân âm và chân không đảo hoặc chân dương. Một op-amp khuếch đại sự khác biệt về điện áp giữa hai chân đầu vào này và cung cấp đầu ra khuếch đại qua chân Vout .

Tùy thuộc vào loại đầu vào, op-amp có thể được phân loại là âm ly đảo hoặc âm ly không đảo

Sơ đồ mạch của một âm ly đảo.

Op-amp không đảo : Hình 3 cho thấy sơ đồ mạch cho âm ly hoạt động không đảo. Ở đây, mình áp dụng tín hiệu đầu vào trực tiếp cho thiết bị đầu cuối không đảo . Để áp dụng phản hồi tiêu cực, mình kết nối các điện trở và với thiết bị đầu cuối đảo ngược. Mức tăng điện áp của một op-amp không đảo ngược là:R<sub>2</sub>R<sub>1</sub>

A<sub>non-inv</sub> = V<sub>out</sub> / V<sub>in</sub> = 1 + R<sub>2</sub> / R<sub>1</sub>

Trong op-amps không đảo ngược, đầu vào và đầu ra ở cùng một pha.

Sơ đồ mạch của âm ly không đảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 + 8 =