Linh kiện điện tử (SP)

Biến áp xung EE28

32.000VND

Linh kiện điện tử (SP)

Biến áp xung EE28 tháo UPS TG500

35.000VND

Linh kiện điện tử (SP)

Biến áp xung EE28 lùn (tháo UPS TG500)

26.000VND

Linh kiện điện tử (SP)

Biến áp xung EE28 cao (tháo UPS TG500)

35.000VND

Linh kiện điện tử (SP)

IC băm xung UC3843BL

4.300VND