Project trò chơi điện tử trên ESP32 xuất lên màn hình CRT

Mã số Để thử phần đầu tiên, mình đã sử dụng bản sao Tetris của mình https://github.com/bitluni/TetrisSpaceX . Có vẻ như nó hơi lỗi nhưng mình sẽ cải thiện mã trong những phần sắp tới. Mạch (cập nhật từ phần 2)Pin LiPo một cell được sử dụng để cấp nguồn cho hệ thống. Một mạch sạc usb nhỏ (TP4056)[…]

Tạo tín hiệu video PAL màu bằng cách sử dụng DAC tích hợp của ESP32.

Bản trình diễn mã hóa màu (Phiên bản kích thước đầy đủ ở đây ) Đấu dây Việc nối dây khá đơn giản. Video được kết nối với gpio 25 và âm thanh đến 26. Nên sử dụng tụ điện 10µF để loại bỏ phần bù DC. Mã số Mã được viết bằng C++ và chạy trong Arduino[…]

Xuất hình ảnh video composite trên ESP32

Nguyên tắc làm việc Mã tạo ra tín hiệu tương tự bằng cách sử dụng DAC bên trong theo tiêu chuẩn PAL và NTSC được mô tả ở đây . Mỗi hình ảnh bao gồm hai nửa khung hình (dòng hình ảnh chẵn và lẻ). Mức trống ở mức ~ 0,3V (giá trị phụ thuộc vào PAL/NTSC). Việc đồng[…]

Chế máy phát Vô tuyến AM 835kHz trên ESP32

Nguyên tắc làm việcViệc truyền sóng vô tuyến AM dựa trên tín hiệu sóng mang được điều chế bằng tín hiệu âm thanh. Đó là nguyên lý rất cơ bản nhưng lại dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ môi trường. Sử dụng ESP32, việc tạo tín hiệu tương tự bằng cách sử dụng DAC tích[…]

Hướng dẫn dùng ESP32 xuất hình lên máy hiện sóng

Project này trình bày cách sử dụng máy hiện sóng kỹ thuật số làm màn hình thô. Các đối tượng 3D và đầu vào máy ảnh được hiển thị bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi Digital A nalog sang C bên trong . Các linh kiện Các linh kiện được sử dụng ở đây là LOLIN32 và ESP32 MiniKIT. Nhưng các bảng[…]