Mainboard: Kích nguồn không được, quạt không quay

ko-kich-nguon-01

Nên xem bài: Chip cầu NAM và Chip SIO trước khi xem bài này. Mạch kích nguồn cho mainboard Các thành phần của mạch: Mạch có 3 dạng chính: Khi chưa kich nguồn (chưa bấm công tắc): Khi kích nguồn (bấm nút công tắc): Lỗi thường gặp: Mainboard Kích nguồn không được. Nguyên nhân và[…]

Mainboard: Có xung clock, có reset, mất OSC và BIOS, không lên hình

Kiểm tra sau đây cho thấy, khi bật công tắc Mainboard không khởi động, có tín hiệu Reset hệ thống nhưng CPU không hoạt động, không có đèn OSC và BIOS. Phân tích nguyên nhân.Xem lại quá trình khởi động của MainboardPhân tích: – Sau khi có tín hiệu Reset hệ thống, Chipset bắc hoạt[…]

Mainboard: Bật máy, quạt quay, máy không boot, không có xung clock

Bật công tắc, quạt nguồn có quay, máy không khởi động, kiểm tra thấy mất xung Clock. Kiểm tra sau đây cho thấy, khi bật công tắc quạt nguồn vẫn quay nhưng mất xung Clock. Phân tích nguyên nhân: – Bật công tắc, quạt nguồn vẫn quay điều đó cho thấy, mạch khởi động trên[…]

Card Test Mainboard – Toàn tập – Phần 3

Dòng card KP6 dùng cho Desktop hổ trợ Port 80H, 84H

Vui lòng Xem bài: Trước khi xem bài dưới đây. 7. Card Test Main mới nhất hiện nay thông minh cở nào? Theo quảng cáo của nhà sản xuất thì các Card Test Mainboard dòng mới nhất “Chuẩn đoán chính xác nhất”. Chính xác đến đâu thì tôi không rỏ vì hình như “User Guide”[…]

Card Test Mainboard – Toàn tập – Phần 2

Dòng Card P2 hổ trợ Port 80h, 84h, 300h

Vui lòng Xem bài: Trước khi xem bài dưới đây. 6. Nên chọn loại Card Test Main thông minh nào? Qua bài viết “Card Test Mainboard – Toàn tập – phần 1” tôi đã phân tích “độ” thông minh “không thực sự cần thiết” của dòng Card 0050 so với dòng Card 0049. Rỏ ràng[…]

Card Test Mainboard – Toàn tập

200781593920608

  Qua bài viết “Hướng dẫn sử dụng card test mainboard” của tôi, nhiều bạn có gởi rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề “card test main” này. Nay tôi quyết định lập một chủ đề “Card Test Mainboard – Toàn tập” này với hy vọng tập trung giải thích triệt để mọi[…]

Mainboard: Cách nạp lại BIOS ROM

eprom50

Qua loạt bài viết “Hướng dẫn sửa mainboard” và “Tài liệu mainboard toàn tập” nhiều bạn hỏi tôi tại sao không có bài “Hướng dẫn nạp lại BIOS”. Quả thật là có thiếu sót. Nhưng không phải là không có lý do. Trước tiên phải nói đến việc, nếu chúng ta muốn tự mình nạp[…]

Mainboard: Hoạt động của CPU và quá trình nạp BIOS

image0012

1 – Quá trình hoạt động của CPU Điều kiện để CPU hoạt động Điều kiện để cho CPU hoạt động: – Có điện áp VCORE cấp cho CPU  (1) – Có xung Clock   (2) – Có tín hiệu CPU_RST#   (tín hiệu khởi động CPU từ Chipset bắc)   (3) – Có tín hiệu PWR_OK (tín[…]

Mainboard: Bật công tắc quạt quay 1 – 2 vòng rồi tắt

Nếu kích nguồn quạt nhíc nhẹ hoặc quay vài vòng rồi tắt thì 100%  do chập tải các đường nguồn chính trên main như: 12V, 5V, 3v3, 12V (4pin). 1. Chạm mạch VRM: 2. Chạm nguồn RAM, nguồn AGP hoặc nguồn chipset: 3. Chạm chip Nam 4. Chạm các thành phần khác: Lê Quang Vinh[…]