BÀI MỚI NHẤT
143.000VND
99.000VND450.000VND
230.000VND

Mạch ứng dụng (SP)

USB bluetooth chế bluetooth cho amply

50.000VND

Linh kiện điện tử (SP)

IC băm xung UC3843BL

4.300VND

Mạch ứng dụng (SP)

Đồng hồ vạn năng XL830L

160.000VND

Mạch ứng dụng (SP)

Module USB 2.4G nRF24L01

60.000VND

Linh kiện điện tử (SP)

Biến áp xung EE28 cao (tháo UPS TG500)

35.000VND
99.000VND450.000VND
99.000VND450.000VND
99.000VND450.000VND