Chế Anten 2.4GHz Double BiQuad ngon bổ rẻ

Giới thiệu Đây là hướng dẫn cơ bản về cách xây dựng ăng-ten Double BiQuad thủ công cho WiFi/WLAN 2,4 GHz với mức tăng ~14 dBi. (~13,6 dBi nếu ăng-ten không có môi) Lưu ý: Thang đo dBi là logarit theo cơ số 10, trong đó +3 dBi là mức tăng gấp đôi! Mức tăng[…]