Nếu bạn nào lỡ nâng cấp firmware cho mạch nạp ST-Link V2 mini bản clone mà nó không hoạt động được nữa thì có thể sử dụng firmware bản 2.J24.S4 download ở đây https://drive.google.com/open?id=1rd1bK8gbStb2DTaBesLO7N11-KE36FwQ để khắc phục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

8 + 2 =