Hình dưới đây cho thấy việc sử dụng triode cho các mạch chuyển mức. Mạch có đường chấm chấm có thể tham khảo mạch có đường liền nét TXD và RXD và phải chú ý đến hướng của tín hiệu.
Model triode được đề xuất là MMBT3904.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 7 = 3