1202 bấm nguồn lên sài tí treo kim 0.1a.và cho em nó 1 sợi dây đông ok luôn

1202 bật nguồn lên sài 1 tí treo kim 0.1a

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 1 = 1