IC chip mod sine santak tg500

60.000VND

IC mod sin UPS santak tg500.

Phím bấm tắt bật bình thường,đèn báo, tắt bảo vệ bình chính xác 10.5v/ 22V. chạy quạt khá êm.