–  Trong bài này, lớp học sửa chữa laptop muốn chia sẻ đến các bạn bài Phân tích  IC nguồn 3v5v sony MBX223 M960 các chữ viết tắt trong mạch. Mong là sẽ giúp ích được trong khóa học sửa chữa laptop của bạn.

 

+  IC nguồn 3v5v SN0608098 tương đương ISL6236

 

nh_chp_man_hinh_2014-11-22_090617

 

1.  REF: điện áp 2V. Kết nối 0.1uf tụ điện có thể được cung cấp cho các nội 50uA hiện hành.
2. TON:  điện áp 3V lựa chọn tần số đầu vào 5V. Tần số so mass là 400kHz / 500kHz.
3. VCC: cung cấp nguồn PWM, kết nối với một tụ điện gốm 1uF.
4.  EN LDO: LDO lệnh cho phép mở nguồn
5.  VREF3: điện áp 3.3V. Kết nối một tụ điện dung 0.01UF. Có thể được cung cấp cho các 5mA nội bộ hiện hành.
6.  VIN: nguồn đầu vào điện chính 19v, VIN cung cấp cho PWM và cung cấp điện tuyến tính, cung cấp điện tuyến tính là bình thường sau khi tạo ra một nguồn cung cấp năng lượng PWM, OUT1 là lớn hơn 4.78V, BYP điện áp từ OUT1. Kết nối một tụ 1uF.
7.  LDO: tuyến tính điện áp đầu ra, khả năng cung cấp 100mA hiện tại nội bộ, nếu LDOREFIN kết nối với Mass, LDO đầu ra 5V. Khi đầu ra LDO được thiết lập để 5V, BYP cũng 5V chuyển đổi trong ngưỡng, sẽ chuyển LDO đầu ra, BYP pin được kết nối với đầu ra LDO 0,7 ohms, mở đầu ra LDO chế độ SWPS.
8.  LDOREFIN: LDO pin đầu vào tham chiếu được kết nối với mas, LDO đặt ra 5V. Đặt điện áp đầu ra được kết nối với VCC 3V.
9.  BYP: cung cấp SWPS nguồn LDO chế độ điện áp.
10.  OUT1:Nguồn xung SMPS1 điện áp đầu ra pin phát hiện đầu vào được kết nối vớiNguồn xung SMPS1 ngõ ra ở chế độ OUT1 điện áp cố định cũng có sẵn nhưNguồn xung SMPS1 đầu vào FB .
11.  FB1:Nguồn xung SMPS1 FB1 phản hồi đầu vào được kết nối với mass như một 5V .FB1 điện áp cố định cố định có thể được thiết lập bởi một loạt điện trở chia điện áp 0.7V đến 5.5V ..
12.  ILIM1:Nguồn xung SMPS giới hạn hiện hành .GND- . PHASH1 ILIM1 điện áp của dải điện áp là 10 phần 1.ILIM1 giữa 0.2V đến 2V ông cần phải cung cấp hiện nay 5UA của VCC.
13.  POK1:Nguồn xung SMPS1 mở cống suất tín hiệu đầu ra tốt.
14.  en1:Nguồn xung SMPS1 làm có thể mở pin, lần lượt cao, gần thấp, nếu en1 được kết nối với REF, sau khiNguồn xung SMPS2 bắt đầu,Nguồn xung SMPS1 chỉ bắt đầu (delayed start), nếu điện áp lái xe thấp hơn 0.8V en1 sẽ rõ ràng lỗi và thiết lập lại lỗi chốt.
15.  UGATE1: cho SWPS1 ổ ống .UGATE1 cung cấp bởi PHASE1 và boot1.
16. PHASE1: Giai đoạn chân để UGATE1 cung cấp điện áp đường sắt .PHASE1 cũngNguồn xung SMPS1 đầu vào phát hiện hiện tại ..
17. boot1: bootstrap feet. Kết nối một tụ điện bên ngoài, với tham chiếu đến FIG 66,67,68. Tại 28
18. LGATE1: cho SWPS1 tới ổ đĩa ống. LGATE1 dao động giữa PVCC và Mas
19.  PVCC: PVCC là lái xe xuống điện áp ống, kết nối một nguồn 5V để pin PVCC (nếu cần thiết bỏ qua một tụ MLCC để PGND), điện trở nội bộ 10 ohm từ PVCC để VCC, phải vượt qua một 1uF của MLCC tụ giữa hai người.
20.  SECFB: SECFB được sử dụng để giám sát các tùy chọn bên ngoài bơm điện áp 14V. Các kháng giữa áp suất riêng phần của 14V và Mass để cảm thấy điện áp đầu ra, nếu SECFB dưới ngưỡng điện áp, ống thấp LGATE1 300NS bằng cách mở bơm phí bên ngoài để làm mới. –
21.   GND:. Analog mass trong khi choNguồn xung SMPS và LDO .
22.  PGND:Nguồn xung SMPS điều khiển mass điện
23.  LGATE2: lái xe dướiNguồn xung SMPS2 ống dao động từ PVCC và mass
24.  boot2:.Nguồn xung SMPS2 chân bootstrap
25.  Phase2 :.Nguồn xung SMPS2 giai đoạn chân
26. UGATE2: ống lái xe trênNguồn xung SMPS2 dao động từ Phase2 và boot2 ..

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

27. EN2 :Nguồn xung SMPS2 cho phép chân mở, nếu EN2 kết nối REF, điện ápNguồn xung SMPS2 được bật (trì hoãn trên) điện áp được bật sau khiNguồn xung SMPS1 nội dung Ibid khác ..
28. POK2 :.Nguồn xung SMPS2 cao trở kháng tín hiệu điện tốt
29. SKIP #: chế độ kiểm soát tiếng ồn thấp được kết nối với mass để mở bình thường ldle-mode (xung bỏ qua) chế độ, kết nối chế độ VCC lượt PWM (tần số cố định); kết nối với REF hoặc treo lủng lẳng chế độ bỏ qua mở siêu âm ..
30.  OUT2:Nguồn xung SMPS2 phát hiện điện áp đầu ra Ibid ..
31.  ILIM2,Nguồn xung SMPS2 giới hạn hiện hành Ibid ..
32. REFIN2,Nguồn xung SMPS2 kiểm soát điện áp đầu ra .REFIN2 kết nối với VCC, 3.3V sản lượng cố định có thể được kết nối với VREG3, 1.05V đầu ra cố định. . Nếu REFIN2 ít 0.5V,Nguồn xung SMPS2 đầu ra 0V.

 

CHÚC  BẠN THÀNH CÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

30 − 25 =