Câu 12940 của bạn NguyenXuanXanh – đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): CALIFRONIA MIDI MB 888 T
Hiện tượng: xin fw rom


chào đại gia đình trên diễn đàn CÁm ơn!

—— ✿◕ ‿ ◕✿ ——

 

     

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

10 + = 20