Mạch nạp rom TIVI, đầu đĩa, main PC...
Mạch nạp rom TIVI, đầu đĩa, main PC...
Mạch nạp rom TIVI, đầu đĩa, main PC...
Mạch nạp rom TIVI, đầu đĩa, main PC...

Mạch nạp rom TIVI, đầu đĩa, main PC… CH341A

66.000VND

Sử dụng để nạp lại chíp nhớ do các chíp nhớ sau thời gian lưu dữ liệu dài bị lỗi hoặc không thể sử dụng tiếp ở trong TV, đầu đĩa, main PC…