Câu 16836 của bạn phamquangthanh85 – đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Chia sẻ pan 5110 không kich được nguồn
Hiện tượng: dell 5110 không kich được nguồn


Tình trạng nhận máy đã qua sửa chữa. kiểm tra nguội đo đạc không thấy chạm chập, tiến hành cấp nguồn kiểm tra:

+ Nguồn +Vin: 19v ok.

+ Nguồn 3v/5v mất.

– Kiểm tra IC 3v/5v:

o Chân 16(Vin): 19v ok.

o Chân 8(Vreg3): 3v ok.

o Chân 17(Vreg5): 5v ok.

o Chân 18 ( Enable): 0v.

o [​IMG] 3v5v.png

– Kiểm tra điều kiện hoạt động của I/O thấy mất nguồn nuôi cho I/O: 3D3V_AUX_KBC.

IO.png

– Tiến hành do mạch, kiểm tra khối nguồn mở nguồn nuôi I/O và mở lệnh Enable cho IC 3v/5v:

[​IMG] enable.png

+ Kiểm tra Q2703: Chân D: 0v, Chân S: 3v, Chân G: 3v, vì đây là fet thuận Chân G mức cao nên Q2703 sẽ khóa không dẫn từ SàD nên mất nguồn 3D3V_AUX_KBC nuôi I/O.

+ Kiểm tra Q2706: chân G 3v mức cao làm cho Q2706 là fet nghịch dẫn từ DàS nối GND làm mất lệnh S5_Enable cho IC 3v/5v.

ðNguyên nhân là do dò trở RN2706 dẫn điện áp 3D3V_AUX_S5 đi vào chân G của Q2703 và Q2706 làm mất lệnh S5_Enable và 3D3V_AUX_KBC. Tiến hành thay thế RN2706, kiểm tra đã có 3D3V_AUX_KBC và S5_Enable mức cao cho ic 3v/5v tạo ra 3v/5v cuộn dây, tiến hành kích nguồn máy boot dòng lên hình ok.

—— ✿◕ ‿ ◕✿ ——

 

     

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

25 + = 32