IC công suất loa TDA2822 – 4W

5.500VND

TDA2822 là IC công suất nhỏ mà ta có thể gặp trên mấy cái mạch cũ. Chúng ta có thể sử dụng chúng để ráp cái ampli nhỏ (ráp vô cái hộp loa cassette…) hoặc đàn, để thử micro… Trong bài là dùng ráp loa vi tính có nguồn.