Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09
Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09

Máy test linh kiện LCR đa năng phiên bản mini V2020.09

280.000VND

Phiên bản siêu mini của test linh kiện LCR đa năng có tính năng tự động phát hiện bóng bán dẫn lưỡng cực NPN và PNP, MOSFET kênh N và P, JFET, điốt, điốt đôi, N- và P-IGBT, thyristor , triac, cuộn cảm, điện trở và tụ điện.