Đọc và Ghi Flash nội bộ của dòng nRF52 bằng ESP32

Flasher ESP32 SWD cho nRF52 Phần mềm này cho phép Đọc và Ghi Flash nội bộ của dòng nRF52 Bắc Âu bằng ESP32 bằng giao diện SWD. Một công cụ để khai thác lỗ hổng APPROTECT cũng được bao gồm. Bạn có thể hỗ trợ công việc của mình thông qua stk BIDV: 53210000266395 tên:[…]

Mạch chuyển đổi mức điện áp logic 3.3v sang 1.8V

Hình dưới đây cho thấy việc sử dụng triode cho các mạch chuyển mức. Mạch có đường chấm chấm có thể tham khảo mạch có đường liền nét TXD và RXD và phải chú ý đến hướng của tín hiệu.Model triode được đề xuất là MMBT3904.

Mạch đảo tín hiệu mức logic để bật nguồn

khách có thể bật nguồn mô-đun bằng cách kéo chốt PWRKEY xuống. Chốt này đã được kéo lên bên trong mô-đun sang Vbat.Khuyến cáo rằng khi sử dụng mô-đun, việc thêm diode TVS ở chân mô-đun có thể hiệu quả nâng cao hiệu suất ESD.Mạch được đề xuất như sau:

Chế Anten 2.4GHz Double BiQuad ngon bổ rẻ

Giới thiệu Đây là hướng dẫn cơ bản về cách xây dựng ăng-ten Double BiQuad thủ công cho WiFi/WLAN 2,4 GHz với mức tăng ~14 dBi. (~13,6 dBi nếu ăng-ten không có môi) Lưu ý: Thang đo dBi là logarit theo cơ số 10, trong đó +3 dBi là mức tăng gấp đôi! Mức tăng[…]

Bypass APPROTECT trên nRF52 (phần 2)

Sau Phần 1 mô tả APPROTECT Bypass , bài đăng mới này trình bày cách: Khai thác xác thực trên sản phẩm thật Hãy bắt đầu bằng một tình huống cổ điển, trong đó hacker cần truy cập vào Firmware của sản phẩm. Nếu sản phẩm này dựa trên nRF52, nó có thể được bảo vệ để tránh[…]

Vượt APPROTECT trên nRF52 (Phần 1)

Có, việc phục hồi giao diện JTAG/SWD trên nền tảng được bảo vệ luôn là chủ đề nhạy cảm trong bảo mật nhúng . Cuộc điều tra bảo mật này trình bày một cách để vượt qua APPROTECT trên nRF52840 được bảo vệ, để kích hoạt lại Giao diện gỡ lỗi dây nối tiếp (SWD), cung[…]

Project trò chơi điện tử trên ESP32 xuất lên màn hình CRT

Mã số Để thử phần đầu tiên, mình đã sử dụng bản sao Tetris của mình https://github.com/bitluni/TetrisSpaceX . Có vẻ như nó hơi lỗi nhưng mình sẽ cải thiện mã trong những phần sắp tới. Mạch (cập nhật từ phần 2)Pin LiPo một cell được sử dụng để cấp nguồn cho hệ thống. Một mạch sạc usb nhỏ (TP4056)[…]

Tạo tín hiệu video PAL màu bằng cách sử dụng DAC tích hợp của ESP32.

Bản trình diễn mã hóa màu (Phiên bản kích thước đầy đủ ở đây ) Đấu dây Việc nối dây khá đơn giản. Video được kết nối với gpio 25 và âm thanh đến 26. Nên sử dụng tụ điện 10µF để loại bỏ phần bù DC. Mã số Mã được viết bằng C++ và chạy trong Arduino[…]