Câu 16967 của bạn đinh văn toàn – đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giắt samsung wa18m8700gv
Hiện tượng: máy giắt đươc không vắt thơi gian không chạy


mong thây giúp đớ máy giắt xả bình thường
đên khi vắt thi không vắt ,phim cảm ứng lại không bâm dc gi,ma máy nếu căm điên qua đêm thi lại không cảm ứng dc

—— ✿◕ ‿ ◕✿ ——

 

     

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

31 − = 25