Hôm nay mình xin viết bài phân tích mạch sạc pin cho máy HP cq40- cq45.
Trước tiên các bạn download schematic để tiện theo dõi shematic hp cq40.Sau đây mình tìm hiểu chức năng  từng chân của ic 24740.
– Chân 1 CHGEN ta để ý đến gạch trên đầu chân này đây là chân bù (cho phép sạc khi chân này có mức thấp).
– Chân 2 ACN nối đến đầu âm của điện trở cảm biến dòng từ adapter.
– Chân 3 ACP nối đến đầu dương của điện trở cảm biến dòng từ adapter.
– Chân 4 LPMD  viết tắt của từ Low Power Mode Detect chân này so sánh áp vào dưới mức cho phép thì ngừng sạc
– Chân 5 ACDET dò điện áp vào, chân này dùng để nhận biết nguồn AC tốt (áp tại chân này khoản 2.7v).
– Chân 6 ACSET được khiển từ SIO, Thiết lập dòng đầu vào có adapter.
Chân 7 LPREF Chân thiết lập điện áp thấp cho phép mạch hoạt động.
– Chân 8 IADSLP kích hoạt tính năng đi vào chế độ nghỉ khi không có adapter ( Chân này có gạch bù trên đầu => hoạt động khi áp tại đây mức thấp).Chân 9 AGND mass của mạch Analog.
– Chân 10 VREF Điện áp chuẩn 2v được tạo ra để so sánh để xác định áp đầu vào từ adapter tốt hay không.
– Chân 11 VDAC thiết lập điện áp tham chiếu đầu vào.
– Chân 12 VADJ Chân điều khiển điện áp sạc, chân này nhận lệnh VCTRL từ SIO tới.
– Chân 13 EXTPWR Chân báo nguồn Vin từ Adapter, khi điện áp từ adapter đủ chân này mức thấp.
– Chân 14 ISYNSET đấu qua trở thoát mass.
– Chân 15 IADAPT chân báo dòng sạc vào pin và pin báo về SIO.
– Chân 16 SRSET điều khiển dòng sạc vào pin được khiển từ SIO.
– Chân 17 BAT Chân nối với điện áp BAT của pin.
– Chân 18 SRN Chân nối với đầu âm của cảm biến dòng sạc.
– Chân 19 SRP chân nối với đầu dương của cảm biến dòng sạc.
– Chân 20 CELLS chân thay đổi CELL của pin mức thấp ứng với 3 cell, mức cao ứng với 4 Cell, tín hiệu này lấy từ pin.
– Chân 21 DPMDET Quản lý nguồn động.
– Chân 22 PGND Mass.
– Chân 23 LODRV Chân dao động khiển Mosfet dưới.
– Chân 24 REGN chân lấy ra áp 6v cấp cho chân BTST
– Chân 25 PH chân kết nối điểm giữa của 2 đèn Mostfet.
– Chân 26 HIDRV  chân dao động khiển đèn Mostfet trên.
– Chân 27 BTST Chân tăng điện áp
– Chân 28 PVCC chân nguồn điện áp VIN.
Sau khi đã tìm hiểu rõ ý nghĩa, chức năng của từng chân ic 24740 h mình tiến hành phân tích.
– Đầu tiên ta kiểm tra điện áp tại chân 28 (PVCC) điện áp nuôi ic VIN.
– Kiểm tra chân VREF điện áp chuẩn dùng để so sánh.
– Kiểm tra chân ACDET.
– Kiểm tra điện áp tại chân CHGEN (đây là lệnh en cho ic sạc).
+ Phân tích mạch khiển tín hiệu vào chân CHGEN
Khi điện áp VIN > 17,8v thì điểm giữa hai trở PR131 và PR135 có điện áp >1,24v lúc đó điện áp ngõ vào chân 3 lớn hơn điện áp chân 2 của IC PU102A làm điện áp ra có mức cao.
Nếu lệnh FSTCHG từ IC điều khiển có mức cao thì đèn PQ113 dẫn làm tín hiệu FSTCHG# có mức thấp.
Cùng  lúc chân G đèn PQ112 có mức cao với chân S có mức thấp nên đèn PQ112 dẫn làm lệnh CHGEN# có mức thấp, điện áp này điều khiển vào chân 1 của IC sạc PIN BQ24740 và cho phép mạch sạc PIN hoạt động.
Sau khi lệnh CHRGEN# ở mức thấp cho phép mạch sạc hoạt động,
IC sạc đã sẵn sàng hoạt động, tuy nhiên mạch còn phụ thuộc vào các lệnh điều
khiển từ IC KH926.
Từ chân PIN báo về IC điều khiển thông qua các chân
SMB_EC_DA1, SMB_EC_CL1 cho biết dung lượng của PIN, chân BATT_TEMP cho biết nhiệt
độ của PIN.
IC KB926 sẽ phân tích rồi cho ra các tín hiệu điều khiển
đưa sang IC dao động sạc BQ24740.
Lệnh VCRT sẽ điều khiển cho mạch sạc hoạt động, nâng điện
áp sạc lên cao hơn điện áp VBAT để tạo ra dòng điện sạc vào trong PIN.
Dòng sạc vào PIN được theo dõi thông qua điện trở cảm biến
rồi báo về IC KB926 thông qua chân IADAPT ở BQ24740 và ADPI ở KB926.
IC KB926 phân tích dòng sạc rồi điều chỉnh dòng sạc qua lệnh
IREF ở IC KB926 và SRSET ở BQ24740, đồng thời cũng điều khiển  IC sạc tín hiệu thiết lập ngưỡng dòng điện tối
đa để sẽ ngắt đường Adapter để bảo vệ Adapter không bị quá tải khi hoạt động ở
chế độ vừa chạy vừa sạc PIN.
Nếu Adapter thấp hơn 17,8v thì CHRGEN# ở mức cao khi đó IC
sạc sẽ không hoạt động.
Nếu chân FSTCH (89) của IC KB926 ở mức thấp thì lệnh
CHRGEN# ở mức cao và IC sạc cũng không hoạt động.
Bài viết mình đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết rất mong thấy nhiều đóng góp

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+ 12 = 16