Theo trình tự những nguồn sẽ có như sau:
Nguồn ram 1.8 và nguồn chip nam 1.5 và nguồn 1.05v
Nguồn ram 1.8 và nguồn chip bắc 1.2 và nguồn cpu
Nguồn độc lập 1.25v không phụ thuộc vào các nguồn còn lại

 

Sơ đồ chung con 7120

APW7120 Pinout, Pinouts 

Nói về con ic này điều kiện để nó hoạt động là chân 1 :12v hôặc 5v
Chân 5:12v hoăc 5v
Chân 7:có khi ở mức cao có khi ko.
Cụ thể đối với main foxconn g31mv 
thì con 7120 quản lý 2 nguồn :
+ nguồn ram kí hiệu u13 trên sima
+ nguồn 1.25v kí hiệu u9
Cách đánh mất nguồn ram và nguồn 1.25v
+ nguồn ram và nguồn 1.25v chạy ic apw7120(những con tương
đương là 6321,9214,8105)
Dạng ic nguồn này có 2 chân khiển là chân 2 khiển fet trên
lấy nguồn 5v vào  và chân 4 khiển fet
dưới có chân s nối mass,
Để 2 con u9 và u13 này hoạt động đk cần có:chân 1 và chân 5
có :12v
Chân số 7 con u13  lớn
hơn 1v ,đối với con u9 thì chân 7 ko cần lơn hơn  1v
Đối với nguồn ổn áp 1.5v;1.05v;1,2v thì nguyên lý như nhau
chạy con lm324 khiển 1 con fet kênh N thôi.đây là sơ đồ con lm 324
Để đánh đc nguồn này phải hiểu đc con ic này 

Trên con ic này có 4 chân khiển là 1,7,8,14
4 chân khiển này phụ thuọc vào chân v+ và v-
Ví dụ chân khiển 1 phụ thuộc vào chân v- là chân 2 và chân
v+ là chân 3
Nếu v+ > v- thì khiển chân v(output)=vcc
Nếu v+ < v- thì chân khiển v=vcc/2
4 chân khiển này hoạt động riêng lẻ ko phụ thuộc vào nhau .
Trong sima main g31mv đánh con q11 vào.đó là con fet kênh
N,chân D lấy nguồn ram 1,8v.chân S là nguồn 1.5v chip nam .
Theo nguyên lý :để fet kênh N hoạt động thì chân G con q24
phải ở mức cao thì mới có nguồn ở chân S.tra sima ta thấy chân G ăn vào chân số
1 con LM324,
Mà chân1 lại phụ thuộc vào chân V+ là chân 3 và V- là chân 2
Đối với mạch này chân S là nguồn 1.5v hồi tiếp về chân V- là
chân 2,nên ta chỉ quan tâm chân V+ là chân 3.chân 3càng cao thì khiển càng cao
và điện áp ra chân S càng cao
Theo sima ta thấy chân 3 lấy nguồn 3.3v qua cặp trở phân áp
tạo ra nguồn 1.5v cấp vào chân 3.
Vậy nôm na thế này:nếu mất nguồn 1.5v,kiểm tra có nguồn chân
D con fet có 1.8v,đo chân khiển G có điện áp ở mức cao,thì đương nhiên con fet
thay
fet
Còn nếu chân D fet có 1.8v,chân G kiểm tra mất áp thì ta dò
ngược về chân số 3 có 1,5v chưa,nếu mất thì phải làm cho có,
Thương tự làm nguồn 1.05v và nguồn 1.2v y như trên (trong
sima con Q22 mở nguồn 1.05v,và q11 mở nguồn 1.2v)
Sau khi con q11 mở nguồn 1.2v cho chip bắc và sk775,khi gắn
cpu và nguồn phụ vào sk775 sẽ đưa ra mức nguồn vtt_out_right là 1,2v.điện áp
này qua con r247 cấp vào chân C con q20,con q20 dẫn làm chân G con Q18 ở mức
0v,làm chân D con Q18 ở mức cao ở mức 1,2v cấp ngược lại sk775,đồng thời thông
qua jum cp9 tạo ra lệnh vrm_en cấp nguồn về chân 32 con 8841 mở nguồn CPU
Vậy là đã có nguồn cpu .khi có nguồn cpu con RT8841 tạo ra
tín hiệu vrmpwrgd báo về cho sk775 và chip nam là nguồn đã tốt.ngoài ra lệnh
này còn đi thẳng đến chân 18 con clock 511.con clock 511,thấy lệnh
vrmpwrgd này liền phát xung clock trên toàn main.
Khi thấy xung clock ,chip IO 8718 đồng thời cũng nhận
được lệnh pwrg_atx (tức là 5v dây xám trên nguồn ATX)thì IO phát ra lệnh pwrgd_3v
(chân 32 của IO)đến chip nam
Lúc này , chip nam đã thấy lệnh vrmpwrgd của RT8841 và
xung clock .đồng thời lúc đó là lệnh pwrgd_3v từ IO.kết hợp 3 lệnh này lại chip
nam cho ra lệnh cpu_pwrg đến chân N1 sk 775,sau đó chip nam ra lệnh reset chip
bắc ,chip IO và khe PCI.
Vậy nếu nhận 1 main vào đủ nguồn sang reset ta phải làm gì
:Dựa theo nguyên lý đó mà làm
1-mất xung clock :kiểm tra vrmpwrgd từ ic nguồn cpu đã đến
clock chưa,nếu đã có rồi thì kiểm tra trên khe A13,A14khe PCIE thử có xung
clock chưa(khoảng 0.35-0.5v là bình thường),nếu ko có xung clock hoặc xung
clock lên 1.2v gì đó thì clock đã hư
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

2-mất lệnh pwrgd_3v từ IO phát ra

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 + 6 =