Biến áp xung EE28 cao (tháo UPS TG500)

35.000VND

Biến áp xung EE28 tháo từ UPS santak TG500 (loại cao)

Thông số: 

+ Sơ cấp: Đồng lá 20mm gồm 3 vòng x 2

+ Thứ cấp: dây đồng đường kính 0.55mm quấn 80 vòng

+ Tần số hoạt động tốt nhất: 20kHz – 500kHz

+ Công suất đầu ra: 80 – 850W

Hết hàng