Đây là bài viết hướng dẫn cài đặt giao diện quản lý Torrent của chương trình Transmission có sẵn trên NAS Synology. Mặc định thì trình quản lý của nó nhìn không “chuyên nghiệp” chút nào…


Features

 • Add torrent files or URLs
 • Drag-and-drop to add torrent files
 • Modify Transmission settings online (Download folder, Speed limit, Port, etc.)
 • Pause / resume / recheck selected or all torrents
 • View the current torrents status (Files, Peers, Trackers etc.)
 • View Statistics (Cumulative/Current)
 • Pagination
 • Set files priority
 • Change the torrent download directory
 • Trackers list
 • Multi-language support. Supported-languages: Click Me.
 • Add support for Synology NAS Download Station; By – @hitechbeijing

Special feature

 • Support data folder display in the navigation bar.
 • Support “user label” feature, you can use it to classify torrent.
 • Automatically matches data directory. What’s this?Bước 0: Stop chương trình Transmission nếu đang chạy trên NAS


Bước 1. Tải về tập tin cài đặt tại địa chỉ:

 • https://github.com/ronggang/transmission-web-control/raw/master/release/install-tr-control-cn.sh
 • Sử dụng SSH để lưu tập tin vào một thư mục các trên con NAS, ở đây mình sẽ lưu ở /volume1

Bước 2. Thiết lập quyền để cho phép chạy tập tin đã tải ở bước 1. Sử dụng chương trình MobaXterm hoặc chương trình nào các truy cập vào NAS và đặt như hình dưới đây.
Bước 3. Thiết lập tự chạy/update phiên bản mới khi khởi động lại NAS.


 • Vào Control Panel --> Task Scheduler --> Chọn Create --> Scheduler Task --> User-defined script để tạo một lịch biểu.

 • Tại Tab General đặt tên cho nó với quyền root và check vào Enabled lên.

 • Tại Tab Task Settings mục Run command hãy gõ vào lệnh sau để mỗi lần khởi động NAS thì nó sẽ thực hiện lệnh này: 
 • /volume1/MyFolder/install-tr-control-cn.sh auto
 • Muốn theo dõi quá trình cài đặt có thành công hay không thì thêm tiếp lệnh vào như hình dưới.

   /volume1/install-tr-control.sh auto >> /volume1/install-tr-control-log.txt 2>&1

  • Sau khi tạo xong lịch biểu thì tiến hành cho chạy ngay nếu muốn bằng cách thực hiện chọn Task mình mới tạo xong và nhấn vào Run
  • Cửa sổ xác nhận muốn chạy hay không --> chọn Yes


   • Quá trình cài đặt thành công hay thất bại nó đều sẽ tạo một file install-tr-control-log.txt trên cùng thư mục của script.
   • Nếu quá trình cài đặt thành công sẽ có log như hình dưới.   • Sau khi xong thì mình có thể xem bằng cách gõ vào trình duyệt Web địa chỉ //IP:9091 để xem giao diện quản lý Transmission mới của NAS
   • Dưới đây là giao diện quản lý mới cài   • Đây là giao diện quản lý cũ mặc định của Transmission khi cài vào NAS.

   • Đây là giao diện trên iphone 7
   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   61 − 59 =