Mình sử dụng fshare2gdrive để kéo link từ Fshare qua Gdrive trên con seedbox nhưng gặp tình trạng bị chặn vì mình không có quyền Root trên seedbox, đa số seedbox họ đều chặn quyền root vì muốn hệ thống seed/leech torrent chạy ổn định không gặp vấn đề xung đột với software được cài đặt bởi người dùng.

Bài viết này mình hướng dẫn cài đặt Nodejs (điều kiện bắt buộc để chạy được script fshare2gdriv).

Đầu tiên là đăng nhập vào seedbox qua giao thức SSH và sau đó gõ lệnh như dưới đây (mỗi lệnh một dòng):


if ! grep -qw "PATH=$HOME/bin" ~/.bashrc ; then mkdir -p ~/bin && echo "PATH=$HOME/bin:$PATH" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc ; fi

cd && wget -q https://nodejs.org/dist/v10.9.0/node-v10.9.0-linux-x64.tar.gz

tar xf ~/node-v10.9.0-linux-x64.tar.gz --strip-components=1 -C ~/

rm -f ~/node-v10.9.0-linux-x64.tar.gz
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

Xong rồi thì gõ thử lệnh để xem phiên bản đúng không:


node -v

Chúc thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

12 − = 3