Kết nối mạch nạp Burn-E với Arduino UNO theo thứ tự chân như sau, bên trái là mạch nạp Burn-E bên phải là Arduino UNO

MCLR <===> RES (Reset)
VDD <===> 5V
GND <===> GND
PGD <===> 12
PGC <===> 13
AUX <===> ~11

Read arduino uno fuse bits

Read arduino uno fuse bits

 

Mạch nạp Burn-E để jumper ở mức cấp nguồn 5v. Arduino không kết nối với các ngoại vi nào khác

Cắm mạch nạp Burn-E vào cổng USB máy tính và trên giao diện phần mềm Burn-E Programmer chọn loại chip là ATmega ISP (1). Sau đó bấm chọn nút Detect Device (2), mạch nạp sẽ nhận ra chip là ATmega328P(A). Cuối cùng bấm chọn nút Read All (3), mạch nạp sẽ đọc toàn bộ file hex và fuse bits.

Read arduino uno fuse bits

 Xem video ở đây

 

Đối với MEGA2560

MCLR <===> RESET
VDD <===> 5V
GND <===> GND
PGD <===> 50
PGC <===> 52
AUX <===> 51

Read Mega2560 Fuse Bits

 

Read Mega2560 Fuse Bits

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

Ý nghĩa một số fuse

nCKDIV8: Chia xung đồng hồ cho 8
nBODEN: Cho phép phát hiện sụt áp hay không (Brown-out detector enable)
SUT1, SUT0: Delay sau khi cấp nguồn hoặc reset rồi mới chạy dòng lệnh đầu tiên
nOCDEN: Là bit cho phép debug hay không
nEESAVE: Nếu chọn bit này thì EEPROM được giữ nguyên khi nạp lại code của chip. Ngược lại thì khi nạp code EEPROM cũng bị xóa theo.
nJTAGEN: JTAG là giao thức dùng để nạp code và gỡ lỗi. Bit này cho phép hoặc không cho phép JTAG hoạt động
nBOOTRST: Cho phép chạy chương trình bootloader trong vùng lưu trữ bootloader
nSPIEN: Cho phép giao tiếp SPI
nWDTON: Cho phép watch dog timer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

12 − = 11