Board STM8S103 có thể dễ dàng được lập trình với Arduino IDE giúp bạn nhanh chóng thử Project của mình mà không phải cài đặt các phần mềm và thư viện phức tạp khác. Làm theo các bước sau đây để nạp code cho một board STM8S103 có thể nhấp nháy đèn LED on-board.

Để làm theo hướng dẫn này bạn cần phải có 1 board mạch STM8S103F3P6, 1 mạch nạp ST-Link V2 mini. Kết nối phần cứng như sau, bên trái là mạch nạp ST-Link V2 mini, bên phải là board STM8S103

3.3V <===> 3V3
SWIM <===> SWIM
GND <===> GND
RST <===> NRST

ST-Link V2 mini

STM8S103 Board

Mở Arduino IDE, vào File > Preferences. Ở chỗ Additional Boards Manager URLs thêm vào dòng này “https://github.com/tenbaht/sduino/raw/master/package_sduino_stm8_index.json”. Nếu ở ô text đã có sẵn những url khác thì bạn di chuyển con nháy (carret) đến cuối thêm dấu “,” URL ở trên (xem hình dưới hoặc xem video ở cuối bài viết để biết cách làm).

github.com/tenbaht/sduino/raw/master/package_sduino_stm8_index.json

Vào menu Tools > Board > Boards Manager để mở cửa sổ Boards Manager. Trong cửa sổ Boards Manager nhập “stm8” vào ô tìm kiếm và cài đặt (install) thư viện “Sduino STM8 plain C core (non-C++)”.

Sduino STM8 plain C core

Vào menu Tools > Board > STM8S Boards chọn STM8S103F3 Breakout Board như hình dưới

STM8S103F3 Breakout Board

 

Vào Tools > Programmer chọn ST-Link/V2.1 (Nếu V2.1 không hoạt động, bạn có thể thử với V2 hoặc V1)

ST-Link/V2.1

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

Cuối cùng bạn vào menu File > Examples > Basic > Blink để mở chương trình nhấp nháy LED và nhấn vào nút Upload trên thanh toolbar để nạp chương trình và xem kết quả

Còn đây là sơ đồ chân của board STM8SF103

STM8S103 Pinout

One thought on “Dùng Arduino IDE để lập trình cho board STM8S103

  1. Pingback: St Link Arduino Ide: Kết Nối Mạch Và Lập Trình Dễ Dàng - Induongquang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

4 + 1 =