16534. MonitorLCD – Màn moritor của mk bị trắg tinh màn nhờ ae giúp đỡ
Hiện tượng: Hỏg màn
Chia sẻ / Đề nghị: Mog trợ giúp

  Bạn (đỗ văn cảnh – 12/11/2017)

  1. tran thai son (date: 28/12/2017)
    cáp tín hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 2 = 1