16992. Machtulanhin – tu lanh tôshiba
Hiện tượng: ko xã tuyết
Chia sẻ / Đề nghị: nhờ thầy va ae trong nhóm co cách nào xu lý giúp e voi ah .e chan thành cam ơn

  Bạn (Nguyễn Vũ Hoàng Thiên _ đăng ngày 25/8/2021)

  1. nguyenlam (date: 26/8/2021)
    kiểm tra thanh trở và timer trước rồi tính tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

92 − = 86