Sáng sớm nhận cây 106 rơi nước đánh sấy song ko lắp sim lên bình thường cứ lắp sim vào treo logo nokia rồi tắt , ace gặp làm theo hình 

ô màu vàng gỡ bỏ câu tắt theo chấm màu đỏ

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

31 − = 27