Nhận con n112 tình trạng ráp pin tự lên nguồn liệt hết phím,đá upp not ok,gở bỏ c2214 vẫn không khả quan nhìn kỹ sơ đồ thấy phím power thông với c2214 rồi đi vào 1 chân của v2202 remove thử thì đã done post lên khi nào gặp ae chú ý

n112 tự lên nguồn liệt hết phím
n112 tự lên nguồn liệt hết phím
n112 tự lên nguồn liệt hết phím
n112 tự lên nguồn liệt hết phím

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 2 = 1