Nhận con sam sung g313 mất nguồn,kẹp dòng thấy nháy đèn flash và màn hình nhấp nháy kim treo 1A sau nửa ngày ngiên cứu thì đã có thóc nguyên nhân nằm ở nó lỗi tụ đường bsi gở bỏ câu tắt done.

❀◕ ‿ ◕❀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

95 − 86 =