1. Các nguồn điện áp cấp cho các linh kiện trên mainboard Laptop

Trên mainboard Laptop có nhiều nguồn điện áp khác nhau như:

  • Điện áp từ adapter (củ sạc) khoảng 16V – 20V.
  • Điện áp từ battery khoảng 12V – 16V.
  • Điện áp thấp đầu tiên cấp cho IC SIO khoảng 5V.
  • Điện áp được tạo ra sau khi có nguồn cấp cho IC SIO khoảng 5V và 3.3V. Hai điện áp này cấp cho mạch điều khiển xạc PIN.
  • Sau khi nhấn nút nguồn, điện áp 5V và 3.3V cấp cho các chipset, BIOS, SIO, Clockgen, PCI, IC Sound, IC Card Network, thiết bị lưu trữ, cổng USB, màn hình LCD,…
  • Điện áp 2.5V, 1.8V, 1.5V cấp cho các loại RAM và chipset.
  • Có thể có điện áp 1.25V cấp nguồn phụ cho RAM.
  • Có thể có điện áp 1.2V cấp nguồn phụ cho chipset.
  • Có thể có điện áp VIO 1.05V cấp nguồn cho chipset và CPU.
  • Có thể có điện áp 0.9V cấp nguồn phụ cho RAM.
  • Điện áp VCORE cấp nguồn chính cho CPU.

Mỗi dòng máy Laptop lại có các tên gọi khác nhau cho những nguồn điện áp trên. Lúc này, người thợ sẽ rất khó để nhớ và tìm hiểu để sửa chữa nguồn trên Laptop. Do đó, người ta sẽ phân loại các điện áp nguồn trên mainboard Laptop dựa trên đặc điểm chung của chúng.

2. Phân loại các nguồn điện áp trên mainboard Laptop

Rõ ràng, các nguồn điện áp trên mainboard Laptop rất nhiều, phức tạp và khó hiểu. Để đơn giản, dựa vào trình tự xuất hiện của các nguồn điện áp, có thể chia thành 5 loại nguồn: nguồn đầu vào, nguồn chờ, nguồn cấp trước, nguồn thứ cấp, nguồn VCORE.

Các nguồn điện áp trên Laptop
Nguồn điện áp Đặc điểm và mục đích sử dụng
1 – Nguồn đầu vào Nguồn đầu vào có điện áp từ 12 đến 20V, là điểm tập trung giữa nguồn adapter và nguồn PIN.
Là nguồn điện đầu tiên xuất hiện trên máy khi ta gắn PIN hoặc cắm Adapter.
Khi máy có nguồn đầu vào, máy vẫn chưa ăn dòng hoặc ăn dòng không đáng kể.
2 – Nguồn chờ Nguồn chờ có điện áp 5V (hoặc 5V và 3V). Nguồn chờ thường đi ra từ chân All_Always_On của IC dao động nguồn cấp trước.
Chân này thường có các tên gọi là VL, LDO hoặc VREG3 và VREG5.
Nguồn chờ cấp nguồn cho IC SIO, cấp nguồn tạm cho IC dao động nguồn cấp trước.
Khi máy có nguồn chờ, máy vẫn chưa ăn dòng hoặc ăn dòng không đáng kể.
3 – Nguồn cấp trước Nguồn cấp trước có điện áp 5V và 3V dùng để cấp nguồn cho mạch điều khiển xạc và mạch tạo ra nguồn thứ cấp 5V, 3V.
Nguồn cấp trước xuất hiện trước khi nhấn nút nguồn nếu Laptop sử dụng nguồn Adapter.
Nếu Laptop chỉ sử dụng PIN thì nó có sau khi nhấn nút nguồn.
Khi máy có nguồn cấp trước thì dòng tiêu thụ khoảng 0.01 đến 0.03A.
4 – Nguồn thứ cấp Nguồn thứ cấp là toàn bộ các điện áp xuất hiện sau khi nhấn nút nguồn.
Có các nguồn thứ cấp sau:
– Nguồn 5V thứ cấp: cấp nguồn cho các ổ đĩa, các cổng USB, màn hình LCD,…
– Nguồn 3.3V thứ cấp: cấp nguồn cho Chipset Nam, ROM BIOS, SIO, ClockGen, khe Mini PCI, Sound, Network,… và cấp cho đèn báo nguồn.
– Nguồn 2.5V là nguồn chính cho RAM DDR.
– Nguồn 1.8V là nguồn chính cho DDR2.
– Nguồn 1.5V là cấp nguồn cho 2 Chipset và là nguồn chính cho RAM DDR3.
– Nguồn 1.25V cấp nguồn phụ cho RAM DDR.
– Nguồn 1.2V cấp nguồn phụ cho 2 Chipset.
– Nguồn VIO khoảng 1.05V cấp nguồn phụ cho CPU và cho 2 Chipset.
– Nguồn 0.9V cấp nguồn phụ cho RAM DDR2.
5 – Nguồn VCORE Nguồn VCORE cấp nguồn chính cho CPU.
Nguồn VCORE xuất hiện sau cùng trên mainboard Laptop.

3. Tên các nguồn điện áp trên một số dòng máy Laptop

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

Khi đọc schematic của mainboard Laptop, việc nhớ được tên của các nguồn điện áp trên các dòng máy sẽ giúp mình dễ dàng hiểu được nguyên lý cấp nguồn trên Laptop. Bảng dưới đây thống kê tên các nguồn điện áp trên một số dòng máy Laptop.

Dòng máy Nguồn đầu vào Nguồn chờ Nguồn cấp trước Nguồn thứ cấp Nguồn VCORE
IBM T40,T41,T42 VINT16 (VINT20) ALWAYS_ON, ra ở chân VL của IC dao động nguồn cấp trước 5V và 3V VCC5M VCC3M VCC5B VCC3B VCC2R5A VCC2R5B VCC1R5B VCC1R25B VCCCPUIO VCCVIDEOCORE VCCCPUCORE
DELL D600 PWR_SRC ALWAYS_ON, ra ở chân LDO của IC dao động nguồn cấp trước 5V và 3V +5VSUS +3VSUS +2_5VSUS SMDDR (1,25V) VGACORE +1,5VSUS +1,05V_VCCP +1,8VRUN VTT(1,05V) VCC1_2_MCH(1,2V) +VHCORE
HP DV6000 VIN ALWAYS_ON, ra ở chân LDO của IC dao động nguồn cấp trước 5V và 3V 5VPCU 3VPCU 1.8VSUS +1.5V +1.05V VGACORE VCC_CORE
ASUS T76S AC_BAT_SYS ALWAYS_ON, ra ở chân VREG5 và VREG3 của IC dao động nguồn cấp trước 5V và 3V +3VSUS +5VSUS +1.8V +3V +5V +0.9VS +1.5VS +1.25VS +2.5VS +3VS +VCORE
ACER DCBATOUT ALWAYS_ON, ra ở chân VREG5 và VREG3 của IC dao động nguồn cấp trước 5V và 3V 5V_PWR 3V_PWR 5V_S0 5V_S5 1D8V_PWR 1D5V_S0 1D05V_PWR VGFXCORE VCC_CORE

Các bạn hoàn toàn có thể tự tổng hợp tên các điện áp nguồn của các dòng máy Laptop bằng cách đọc hiểu schematic và ghi chép lại để tra cứu khi cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

40 − = 34