Tín hiệu điện : Một tín hiệu có thể được hiểu là “một đại lượng cung cấp một số thông tin về mặt dữ liệu tại nguồn nó được tạo ra.” Điều này thường là sự biến thiên của thời gian. Do đó, một tín hiệu có thể là một nguồn năng lượng truyền một số thông tin . Điều này có thể dễ dàng được biểu diễn trên đồ thị.

Than khảo bài trước : Giới thiệu về mạch điện tử

Các ví dụ

  • Chuông báo cho tín hiệu rằng đã đến giờ.
  • Một tiếng còi bếp xác nhận rằng thức ăn đã chín.
  • Đèn đỏ báo hiệu một số nguy hiểm.
  • Một tín hiệu giao thông cho biết bạn đang di chuyển.
  • Điện thoại đổ chuông báo hiệu cuộc gọi cho bạn.

Một tín hiệu có thể thuộc các loại nào để truyền tải một số thông tin. Tín hiệu này được tạo ra từ một thiết bị điện tử, được gọi là Tín hiệu Điện tử hoặc Tín hiệu Điện . Đây thường là các biến thời gian.

Các loại tín hiệu

Tín hiệu có thể được phân loại là Analog (tín hiệu tương tự) hoặc Digital(tín hiệu kỹ thuật số), tùy thuộc vào đặc điểm của chúng. Tín hiệu tương tự và tín hiệu kỹ thuật số có thể được phân loại thêm, như thể hiện trong hình ảnh sau đây.

Tín hiệu tương tự – Tín hiệu điện

Một tín hiệu thay đổi theo thời gian liên tục, đại diện cho một đại lượng thay đổi theo thời gian, có thể được gọi là Tín hiệu tương tự . Tín hiệu này liên tục thay đổi theo thời gian, theo các giá trị tức thời của đại lượng đại diện cho nó.

Tín hiệu kĩ thuật số – Tín hiệu điện

Một tín hiệu có bản chất rời rạc hoặc không liên tục có thể được gọi là tín hiệu Kỹ thuật số . Tín hiệu này có các giá trị riêng lẻ, được ký hiệu riêng biệt, không dựa trên các giá trị trước đó, như thể chúng được bắt nguồn tại thời điểm cụ thể đó.

Tín hiệu định kỳ & Tín hiệu theo chu kỳ

các tín hiệu tương tự hoặc kỹ thuật số nào, lặp lại  dạng mẫu của nó trong một khoảng thời gian, được gọi là Tín hiệu định kỳ . Tín hiệu này có dạng lặp đi lặp lại và rất dễ được giả định hoặc tính toán.

các tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu kỹ thuật số nào, không lặp lại dãng mẫu của nó trong một khoảng thời gian, được gọi là Tín hiệu theo chu kỳ . Tín hiệu này có dạng tiếp tục nhưng không lặp lại và không dễ được giả định hoặc tính toán.

Tín hiệu điện & Ký hiệu

Trong số các tín hiệu tuần hoàn , các tín hiệu được sử dụng phổ biến nhất là sóng hình sin, sóng Cosine, sóng hình tam giác, sóng vuông, sóng hình chữ nhật, sóng răng cưa, dạng sóng xung, v.v. Hãy cùng mình xem xét các dạng sóng đó.

Hàm bước đơn vị -Tín hiệu điện

Tín hiệu bước đơn vị có giá trị bằng một đơn vị tính từ điểm gốc đến một đơn vị trên trục X. Điều này chủ yếu được sử dụng như một tín hiệu thử. Hình ảnh của tín hiệu bước đơn vị được hiển thị bên dưới.

Tín hiệu điện

Hàm bước đơn vị được ký hiệu là u(t). Nó được định nghĩa là :

Hàm xung đơn vị

Tín hiệu xung đơn vị có giá trị bằng một đơn vị tại gốc của nó. Diện tích của nó là một đơn vị. Hình ảnh của tín hiệu xung đơn vị được hiển thị bên dưới.

Hàm xung đơn vị được ký hiệu là t. Nó được định nghĩa là

Hàm dốc đơn vị

Tín hiệu dốc đơn vị có giá trị tăng theo cấp số nhân so với gốc của nó. Hình ảnh của tín hiệu dốc đơn vị được hiển thị bên dưới.

Hàm dốc đơn vị được ký hiệu là u(t). Nó được định nghĩa là –

Hàm Parabol đơn vị

Tín hiệu parabol đơn vị có giá trị thay đổi giống như một parabol tại điểm gốc của nó. Hình ảnh của tín hiệu parabol đơn vị được hiển thị bên dưới.

Hàm parabol đơn vị được ký hiệu là u(t). Nó được định nghĩa là –

Hàm Dấu

Hàm dấu có giá trị được phân bố đều trong cả hai mặt phẳng dương và âm tính từ gốc của nó. Hình ảnh của hàm dấu được hiển thị bên dưới.

Hàm Signum được ký hiệu là s gn(t). Nó được định nghĩa là

Hàm mũ

Tín hiệu hàm mũ có giá trị thay đổi theo cấp số nhân so với nguồn của nó. Hàm số mũ có dạng

Hình dạng của cấp số nhân có thể được xác định bởi α . Hàm này có thể được hiểu trong 3 trường hợp

Trường hợp 1 –

 

Trường hợp 1

Trường hợp 2 –

Nếu α 0

Ở đây α là âm. Hình dạng này được gọi là phân rã theo cấp số mũ.

Trường hợp 3 –

Nếu α 0

Ở đâu α dương. Hình dạng này được gọi là tăng theo cấp số mũ .

Xung chữ nhật

Tín hiệu hình chữ nhật có giá trị của nó được phân bố dưới dạng hình chữ nhật trong cả hai mặt phẳng âm và dương tính từ gốc của nó. Hình ảnh của tín hiệu hình chữ nhật được hiển thị dưới đây.

Hàm hình chữ nhật được ký hiệu là ). Nó được định nghĩa là

Xung tam giác

Tín hiệu tam giác có giá trị của nó được phân bố dưới dạng hình tam giác trong cả hai mặt phẳng âm và dương tính từ gốc của nó. Hình ảnh của tín hiệu tam giác được hiển thị dưới đây.

Hàm tam giác được ký hiệu làx(t). Nó được định nghĩa là

Tín hiệu điện hình sin

Tín hiệu hình sin có giá trị thay đổi theo hình sin so với nguồn của nó. Hình ảnh của tín hiệu hình sin được hiển thị bên dưới.

Hàm hình sin được ký hiệu là x (t). Nó được định nghĩa là –

Ở đây

Hàm Sinc

Tín hiệu Sinc có giá trị thay đổi theo một mối quan hệ cụ thể như trong phương trình dưới đây. Nó có giá trị lớn nhất tại điểm gốc và tiếp tục giảm khi di chuyển ra xa. Hình ảnh của một tín hiệu chức năng Sinc được hiển thị bên dưới.

Hàm Sinc được ký hiệu là sinc(t). Nó được định nghĩa là –

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

Vì vậy, đây là những tín hiệu khác nhau mà mình thường bắt gặp trong lĩnh vực Điện tử và Truyền thông. Mọi tín hiệu có thể được xác định trong một phương trình toán học để làm cho việc phân tích tín hiệu dễ dàng hơn.

Mỗi tín hiệu có một dạng sóng cụ thể như đã đề cập trước đây. Sự định hình của sóng có thể làm thay đổi nội dung hiện có trong tín hiệu. Để thay đổi hình dạng của sóng, có một số kỹ thuật sẽ được thảo luận trong các bài tiếp theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

73 − 72 =