C

SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B…….
I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được,……..

CTRL + F TÌM CHO NHANH

I/O TƯƠNG ĐƯƠNG :

Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability
Table interchangeability multicontrollers1
EC1 Replacement EC2 Platform

 1. KB3310QF-A0 = KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
 2. KB3310QF-C1 = KB3310QF-B0 Asus EeePC 900
 3. KB3926QF-A1 = KB3926QF-A2 Quanta AT3
 4. KB3926QF-C0 = KB926QF-D3 HP DV5
 5. KB3926QF-C0 = KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
 6. KB3930QF-A2 = KB930QF-A1 Quanta R23
 7. KB926QF-B1 = KB926QF-C0 Compal LA-3551P
 8. KB926QF-B1 = KB926QF-D3 Compal LA-6552P
 9. KB926QF-D3 = KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P
 10. KB926QF-E0 = KB926QF-C0 Compal LA-6061P
 11. KB926QF-E0 = KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
 12. KB926QF= KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
 13. WPCE773 = WPCE775
 14. WPC8763LDG = WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1
 15. WPC8769LA0DG = WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3
 16. NPCE781LA0DX = NPCE781BA0DX
 17. NPCE781LA0DX = NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
 18. NPCE795GA0DX = NPCE795LA0DX Quanta ZYG
 19. IT8500E = IT8502E Asus K50IJ
 20. IT8502E = IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
 21. IT8502E = IT8512E Asus K50IJ
 22. IT8512E = IT8500E Acer 6920
 23. IT8511TE-BXS = IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
 24. MEC1300-NU = MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0,BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
 25. i/o ite 8502e = ite 8502e =ite8512e
 26. ite8512e kxs= ite8512e kxo
 27. KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
 28. KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900 (
 29. KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3
 30. KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5
 31. KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
 32. KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23
 33. KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P
 34. KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P
 35. KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P
 36. KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P
 37. KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
 38. KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
 39. Winbond1
 40. WPCE773 <-> WPCE775
 41. WPC8763LDG <-> WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1
 42. WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)
 43. nuvoTon,
 44. NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX
 45. NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
 46. NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG
 47. ITE
 48. IT8500E > IT8502E Asus K50IJ
 49. IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
 50. IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ
 51. IT8512E > IT8500E Acer 6920
 52. IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
 53. SMSC2
 54. MEC1300-NU <-> MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
 55. Một số IC, IO, tương đương có thể thay thế được cho nhau:
 56. KB926QF = C0, C1= D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung chung được)
 57. IT8500E = IT8502E = IT8512E
 58. WPCE775 = WPC773
 59. WPC8763 = WPC8769
 60. SMSC KBC1098 = SMSC MEC1308
 61. J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
 62. I/O… KB926QF D3 = KB926QF CO
 63. KB3926QF D3= KB3926QF

 

—————————————————————————-
CHIPSET TƯƠNG ĐƯƠNG:

 1. G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-920
 2. G86-920-A2 = G86-921-A2
 3. GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
 4. GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
 5. GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A3
 6. QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A3
 7. G86-740-A2 = G86-741-A2
 8. GM45 = GL40
 9. HM55 = HM57
 10. HM65 = HM67
 11. 216-8018 = 216-8020
 12. 216-4026 > 216-4024 > 216-4022
 13. 216PABGA13F = 216PACGA14F
 14. 216PBCGA15FG = 216PBCGA15F
 15. 216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG
 16. 216RMAKA14FG = 216QMAKA14FG
 17. 216MJBKA15FG = 216MJBKA11FG
 18. 216PNAKA13FG = 216PMAKA12FG
 19. 216PQAKA12FG = 216PQAKA13FG
 20. 216PQAKA13FG = 216PQAKA12FG
 21. 216PMAKA13FG = 216PMAKA12FG
 22. 216PLAKB26FG = 216PLAKB24FG
 23. 216CPIAKA13FL = 216CPIAKA13F
 24. 216BS2BFA22H = 216BS2BFB23H
 25. 216DCP4ALA12FG = 216ECO4ALA13FG
 26. 216MSA4ALA12FG = 216MCA4ALA12FG
 27. 216MPA4AKA21HK = 216MPA4AKA22HK
 28. 216-0674024 = 216-0674026
 29. 216-0707007 = 216-0707001
 30. 216-0707001 = 216-0707011
 31. 216-0707005 = 216-0707009
 32. 216-0707009 = 216-0707005
 33. 216-0707011 = 216-0707001
 34. 218S4PASA14G = 218S4PASA13G
 35. 218S4EASA31HK = 218S4EASA32HK
 36. 215NSA4ALA12FG = 216MSA4ALA12FG
 37. 216-0772003 = 216-0772000

IC nguồn dạng xx=xx:

DJ= – RT8202AGQW
DJ- – RT8202APQW

DK- – RT8204PQW WQFN 3×3-16
JL= – RT8204AGQW WQFN 3×3-16
FR= – RT8204BGQW WQFN 3×3-16
H6= – RT8204CGQW WQFN 3×3-16

CJ= – RT8205AGQW
CK= – RT8205BGQW
CL= – RT8205CGQW
CB= – RT8205DGQW
DT= – RT8205EGQW
EM= – RT8205LGQW [RT8205AGQW] EN= – RT8205MGQW [RT8205CGQW]

CP= – RT8207GQW
DH= – RT8207AGQW
EF= – RT8207LGQW
J7= – RT8207MGQW

DS= – RT8223BGQW LDO Output: 70mA
11= – RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW] 20 – RT8223PZQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW] EP= – RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW] EQ= – RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]

FF= – RT8208AGQW
FG= – RT8208BGQW
H8= – RT8208DGQW
30= – RT8208EGQW
31= – RT8208FGQW

FH= – RT8209AGQW WQFN-16L 3×3
A0= – RT8209BGQW WQFN-14L 3.5×3.5
A3= – RT8209EGQW WQFN-14L 3.5×3.5
JX= – RT8209LGQW WQFN-16L 3×3
A8= – RT8209MGQW WQFN-14L 3.5×3.5
K0= – RT8209NGQW
A6= – RT8209PGQW

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

EL= – RT8015A
DZ= – RT8113
CZ= – RT8561AGQW
D9= – RT9716AGQW
C7= – RT9293-20

replacements:
ISL6236 = RT8206A = PM6686
ISL6237 = RT8206B
ISL6268 = APW7138
TPS51117 = RT8209B
TPS51116 = RT8207
ISL6227 = APW7108
TPS51125 = RT8205B = UP6182
TPS51123 = RT8223M
ISL6251 = G5209
P2805MF = G5933

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+ 3 = 7