Khái quát nguồn đầu vào :
Là điển chung giữa điện điện pin và điện áp adaptor có điện thế từ 10.8v(V_ BAT) đến 20v (DC_IN) tùy
theo dùng pin hay dung adaptor , nó xuất hiện ngay khi ta cấp nguồn cho máy hoặc từ pin (V_BAT) hoặc từ adaptor (V_DCIN) .
Nguồn đầu vào được điều khiển nhờ mạch nhận dạng nguồn cấp vào để đưa ra lệnh đóng – mở một số fet thuận hoặc nghịch cấp nguồn vào máy. mạch nhận dạng nguồn đầu vào có thể được tích hợp chung với 1 ic chức năng khác hoặc riêng biệt.
Cùng lúc chỉ có 1 nguồn cấp vào máy , khi có cả adaptor và pin mạch nhận dạng sẽ chỉ cho nguồn adaptor vào máy , ngắt nguồn pin.
dauvao

Khái quát nguồn chờ :

Đây là nguồn xuát hiện thứ 2 sau nguồn đầu vào và là nguồn thường xuyên có dù nguồn dầu vào là nguồn pin hay nguồn từ adapter, nguồn chờ luôn là 3v3 với dòng cấp chỉ khoảng 200mA:
– được cấp ngay tới ic I/O và Rom bios, ic I/O và ROM bios sẽ hoạt động nay khi có nguồn để phục vụ cho việc tạo lệnh cho phép nguồn khối nguồn cấp trước 3.3v/5v hoạt động
-giúp máy nhận dạng và điều khiển sạc pin .
-Cấp nguồn cho khối RTC .
-Phục vụ khởi động máy.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

CÁC DẠNG NGUỒN CHỜ:
NGUỒN CHỜ DẠNG TUYẾN TÍNH :
Thường tích hợp cùng ic nguồn 3v,5v , nguồn 3,3v LD sẽ có ngay khi ic có V-IN (nguồn cấp đầu) và chân LDO_on ở mức cao.
cho

NGUỒN CHỜ TỪ KHỐI NGUỒN SW:
cho2
Ở dạng này khối nguồn 3V LDO có vai trò là điều kiện đề khối nguồn SW hoạt động áp 3.3v_out có tại sau cuộn dây là nguồn chờ cấp cho I/O và ROM và cũng là 3.3v cấp trước .Như vậy trong dạng này nguồn chờ đồng thời là nguồn cấp trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 1 = 2